Na tematy dotyczące polsko-hiszpańskiego partnerstwa strategicznego, przyszłości Unii Europejskiej w obliczu Brexitu i współpracy na forum ONZ rozmawiali w poniedziałek w Krakowie uczestnicy V Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego.

Delegacjom przewodniczyli: marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodnicząca Kongresu Deputowanych Kortezów Generalnych Królestwa Hiszpanii Ana Pastor Julián.

Obrady poświęcone były m.in. kwestii współpracy dwustronnej, w tym podsumowaniu relacji z okazji 40. rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych, zacieśnianiu partnerstwa strategicznego między Polską a Hiszpanią i polsko-hiszpańskiej współpracy w dziedzinie edukacji.

Kolejna sesja poświęcona była tematyce europejskiej, w tym m.in. przyszłości UE, w tym konsekwencjom Brexitu i reformie UE; roli parlamentów narodowych, europejskiej polityce sąsiedztwa, konfliktowi rosyjska ukraińskiemu i relacjom między UE i Rosją oraz sieciom transeuropejskim.

Uczestnicy Forum debatowali także o relacjach transatlantyckich (w tym NATO, stosunki z USA, stosunki z państwami Ameryki Łacińskiej), współpracy na forum ONZ, a także kwestiach wzmocnienia pozycji i przywrócenie prestiżu organizacji międzynarodowych (ONZ, OBWE, Unia Międzyparlamentarna), oraz o polityce klimatycznej UE.

Forum zakończyła się podpisaniem dokumentu końcowego. Historia polsko-hiszpańskich kontaktów bilateralnych w ramach Forum sięga 2009 r. Kolejne obrady odbyły się w 2011, 2014 i 2015 r.