Trzy wykonywane w Krakowie operacje urologiczne mogli jednocześnie śledzić specjaliści z całego świata, którzy spotkali się w Katowicach na Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego.