Polichromia Jerzego Nowosielskiego w kościele w podtarnowskich Olszynach uratowana. Dwa lata temu została przemalowana bez wiedzy konserwatora zabytków przez firmę, której pracownicy źle zrozumieli prośbę proboszcza. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze lepiej nawet, niż gdyby do fatalnej pomyłki nie doszło.