Park Pojednania Narodów powstanie do końca przyszłego roku w Oświęcimiu, w pobliżu byłego niemieckiego obozu Auschwitz I, na terenie położonym jednak po drugiej stronie przepływającej tam rzeki Soły. Miasto pozyskało na ten cel z funduszy UE 2,25 mln zł i ogłosiło już przetarg na zagospodarowanie terenu.

Park będzie położony vis a vis byłego niemieckiego obozu, na przeciwległym brzegu rzeki Soły, która oddzieli go od bezpośredniego otoczenia Miejsca Pamięci Auschwitz. Zajmie powierzchnię 14 ha. „Powstaną tam nowe ścieżki spacerowe i miejsca dla spotkań mieszkańców oraz turystów. (…) Można tam będzie organizować wydarzenia o różnym charakterze, m.in. festiwale ze sceną umiejscowioną w rejonie ul. Kamieniec” – powiedział prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Samorządowiec wyjaśnił, że ścieżki poprowadzone będą tak, by dostosować ich przebieg do ukształtowania terenu i istniejących już tras pieszo-rowerowych wokół terenu, który zajmie park. „Na obrzeżach znajdą się trzy place spotkań, w tym plac wejściowy, przy którym wyznaczono miejsce pod lokalizację większej sceny bądź campingu” – powiedział prezydent.

W okolicy wybudowane zostaną toalety i wyremontowany istniejący parking. Przebudowana zostanie też napowietrzna linia energetyczna i powstanie nowe oświetlenie.

Park jest częścią projektu tzw. Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań, którego realizacja ma sprawić, że miastem bardziej zainteresują się turyści, których ok. 2 mln każdego roku odwiedza położone na peryferiach Muzeum Auschwitz. Zakłada zagospodarowanie w nieodległej przyszłości kilku miejsc, by powstał swoisty pomost między byłym niemieckim obozem, a współczesnym miastem z jego bogatą, ponad 800-letnią historią. Obejmuje on m.in. budowę mostu na Sole, którym z Parku Pojednania Narodów będzie można przejść do Miejsca Pamięci. Przewiduje także utworzenie parku na osiedlu Chemików.