Wielki sukces małopolskich szkół w dorocznym rankingu Perspektyw. Krakowskie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego zostało sklasyfikowane na czwartym miejscu, a najlepszym technikum w Polsce jest Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Czwarte miejsce zajęło Technikum Łączności nr 14 w Krakowie.