Krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił antysmogowe maseczki dla starszych osób. To kolejny element miejskiej kampanii „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa". Darmowe maseczki można odbierać w miejskich i pozarządowych ośrodkach wsparcia dla seniorów.