Polska Akademia Umiejętności pozytywnie ocenia projekt Ustawy 2.0. Rewolucja w szkolnictwie wyższym ma nie tylko zmienić organizację i zarządzanie na uczelniach, ale także stworzyć system do kształcenia przyszłych elit. Między innymi o tym dyskutowali w poniedziałek przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

Teraz będziemy konsultować już nie ustawę o szkolnictwie wyższym, a rozporządzenia jej towarzyszące - zapowiedział w poniedziałek w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wicepremier chciałby, aby nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawa 2.0, jeszcze w lutym trafiła pod obrady rządu oraz by zaczęła obowiązywać od października tego roku. „Liczę, że prace w Sejmie, Senacie, będą przebiegać bezzwłocznie” – mówił szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

W poniedziałek w Krakowie Gowin brał udział w konferencji naukowej „Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego”, zorganizowanej przez Polską Akademię Umiejętności we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister poinformował po konferencji, że tego typu inspirujących spotkań, poświęconych rozporządzeniom do ustawy, będzie jeszcze wiele.

„Przeszliśmy od fazy dyskusji nad ustawą, na pewno ta dyskusja będzie kontynuowana w parlamencie, do dyskusji nad szczegółowymi rozwiązaniami, które będą zawarte w rozporządzeniu” – podkreślił Gowin.

Jak zaznaczył, treść rozporządzeń powstawać będzie – tak jak ustawa – w „możliwie jak najszerszym dialogu ze środowiskiem naukowców”.

„Wiem, jak ważne jest precyzyjne zdefiniowanie przepisów, żeby generalnie słuszne, kierunkowe rozwiązania nie utknęły gdzieś w niedomyśleniach, braku precyzji rozwiązań zawartych na poziomie rozporządzeń” – powiedział.

Zdaniem wicepremiera poniedziałkowa dyskusja w Krakowie przebiegła w atmosferze z jednej strony pełnego poparcia dla rozwiązań ustawowych, z drugiej strony głębokiego, pełnego żarliwości, "nawet ścierania się" stanowisk, rozważania co do kwestii szczegółowych.