Ponad 35,5 mln zł wynosi wartość do tzw. sprzedaży wymuszonej upadłego Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu, które powstało przy wsparciu unijnych funduszy w wysokości 94,9 mln zł. Według syndyka ogłoszenie o sprzedaży powinno się ukazać w ciągu 1-2 miesięcy.

Jak poinformował w czwartek Witold Kadłuczka, syndyk masy upadłościowej spółki Miasteczko Multimedialne, wartość rynkową nowoczesnego budynku biurowo-laboratoryjnego oszacowano na ponad 56,1 mln zł, ale w przypadku tzw. sprzedaży wymuszonej (transakcja powinna nastąpić jak najszybciej) szacunek wartości opiewa na ponad 35,5 mln zł. Decyzję o ostatecznej cenie sprzedaży podejmie rada wierzycieli spółki, która decyduje o sposobie, terminie i warunkach sprzedaży.

Zdaniem syndyka ogłoszenie sprzedaży powinno nastąpić w ciągu 1-2 miesięcy. „Myślę, że będzie próba zbycia tego majątku po cenie określonej do sprzedaży wymuszonej” - ocenił.

Wśród kilkudziesięciu wierzycieli spółki Miasteczko Multimedialne największym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która zgłosiła roszczenia na ponad 130 mln zł. Kredytujący inwestycję Bank Zachodni WBK oraz udziałowiec spółki firma Edelmet mają roszczenia po ponad 10 mln zł.

Syndyk poinformował, że za wcześnie na razie mówić o ewentualnym zainteresowaniu nabyciem Miasteczka Multimedialnego. Według doniesień medialnych, chęć taką ogłosiły na razie władze Nowego Sącza. Zdaniem prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, do nowoczesnego budynku można by przenieść wiele miejskich instytucji i wydziałów urzędu miasta, rozsianych obecnie w różnych lokalizacjach.

Decyzję o ogłoszeniu upadłości spółki Miasteczko Multimedialne, właściciela parku technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu podjął krakowski sąd w październiku zeszłego roku. Wniosek o głoszenie upadłości zgłosił sam dłużnik - spółka Miasteczko Multimedialne.

Inwestycja otwarta oficjalnie w maju 2014 r. powstała przy wsparciu unijnych funduszy w wysokości 94,9 mln zł.

MMC Brainville w założeniu pomysłodawcy - Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, miało stać się "sądecką doliną krzemową" - ponadregionalnym ośrodkiem badań i rozwoju w zakresie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, telekomunikacji, grafiki i animacji komputerowej, technologii mobilnych oraz multimediów.