Nazwiska biznesmenów, urzędników, polityków oraz prawników znalazły się na mapie reprywatyzacji opublikowanej przez Stowarzyszenie Miasto Wspólne. Mapa, jak twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia, została utworzona na podstawie materiałów prasowych, ksiąg wieczystych, informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w oparciu o inne ogólnodostępne źródła.