Agnieszka Malatyńska - Stankiewicz, rzecznik Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy - Zdroju